Operationele excellentie in de gezondheidszorg

Van diepgravende analyses naar duurzame oplossingen die écht het verschil maken voor uw organisatievraagstukken. Bij Möbius geloven we sterk in een methodiek die zich verdiept in de kern van de organisatieprocessen. Onze inspiratie? Operationele excellentie.

businesswoman-showing-plus-icons-up-arrow-icons-interest-rates-stocks-finance-ratings-mortgage-rates-concept-financial-interest-rates-dividends-provision-financial-services-1

De uitdagingen van vandaag vragen een nieuwe benadering, of toch niet? 

De eerstelijns- en ouderenzorg staat voor grote uitdagingen, en dit in een wereld die steeds complexer wordt. Het zorglandschap verandert voortdurend als gevolg van technologische ontwikkelingen, demografische verschuivingen en veranderingen in regelgeving. Zorgorganisaties worden geconfronteerd met een constante druk om kosten te beheersen. Inefficiënte processen kunnen leiden tot verspilling van schaarse middelen. Lange wachttijden kunnen een grote bron van frustratie zijn voor cliënten. Kortom: zorgorganisaties moeten vaak meer doen met minder middelen. 

In een tijdperk waarin we streven naar ongeëvenaarde efficiëntie hebben zorgorganisaties behoefte aan diepgaande expertise en resultaten die op korte termijn merkbaar zijn op alle niveaus van hun activiteiten. Daarom geloven we bij Möbius sterk in een methodiek die zich verdiept in de kern van de organisatieprocessen. Onze inspiratie? Operationele excellentie. Een bewezen filosofie die de tand des tijds heeft doorstaan en keer op keer heeft bewezen dat ze waarde kan toevoegen. 

 

Challenge je status-quo met een extern standpunt 

Operationele excellentie is een (bedrijfs)filosofie die geënt is op continue verbetering en innovatie, en het streven naar excellente dienstverlening. Het zet in op een verbetercultuur en leiderschapsontwikkeling doorheen de volledige organisatie en mobiliseert deze in het realiseren van haar strategie. Op deze manier helpt operationele excellentie organisaties bij het verhogen van efficiëntie, het verlagen van kosten, het verbeteren van cliëntentevredenheid en het stimuleren van groei op lange termijn.  

 

operationele excellentie

 

Bij Möbius hebben we een holistische benadering ontwikkeld voor Operationele excellentie, gebaseerd op bewezen methodologieën en continue innovatie. Deze benadering bestaat uit:

 1. Richting geven aan een organisatie: Wat is de purpose van de organisatie? En hoe kan de organisatie waarde creëren voor haar stakeholders? Als organisatie is het immers belangrijk om eerst the true north (“het ware noorden”) te bepalen. Dit kan onder meer via een missie/visie-oefening, waardenbepaling en het definiëren van de (zorg)strategie. 

 2. Beheren van een organisatie: Het belangrijkste doel van de dagelijkse activiteiten is om consequent doelen te bereiken. Dit kan gefaciliteerd worden door het opzetten van systemen die op elkaar zijn afgestemd in functie van samenwerking, ideaal gedrag en duurzame resultaten. Hierbij denken we onder meer aan het definiëren van KPI’s (prestatie-indicatoren) en KBI’s (gedragsindicatoren), standaardisering, werkplekorganisatie … 

 3. Verbeteren van een organisatie: Eenmaal de strategie is bepaald en de dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd, is de volgende stap: continue verbetering. Verbeteringsmanagement is belangrijk om ervoor te zorgen dat elke verbetering op het juiste niveau in de organisatie wordt aangepakt.
  Dit kan ondersteund worden door bv. verbeterborden en Root Cause Analysis alsook door procesmanagement.

 4. Mensen: Persoonlijke ontwikkeling van mensen gebeurt onder andere via competentiemanagement, evaluatie, feedback, coaching en training. Teamontwikkeling streeft naar teams zo autonoom mogelijk te laten werken in hun dagelijks werk. 

 5. Leiderschap: Een bijkomen belangrijk onderdeel van de holistische benadering is de focus op leiderschap. Leidinggevenden zijn de drijvende kracht achter verandering en dienen ondersteund te worden. Dit kan onder meer via coaching, gerichte leiderschapstrajecten …


Van een OPEX-benadering naar expertisegedreven coaching  

Organisaties in de gezondheidszorg zijn op zoek naar nieuwe zorgmodellen, nieuwe technologieën, betere ervaringen van hun medewerkers ... Ze willen voldoen aan de toenemende verwachtingen van diverse stakeholders. Tegelijkertijd worden deze organisaties geconfronteerd met een druk om de kwaliteit en het volume van de dienstverlening te verhogen, terwijl de uitgaven beperkt zijn, de regelgeving strenger wordt en er een tekort is aan (zorg)personeel. Deze uitdagingen dwingen zorgorganisaties om anders na te denken en te werken: 

 • Hoe kunnen we onze operationele veerkracht en efficiëntie vergroten? 

 • Hoe kunnen we de bestaande capaciteit optimaal benutten? 

 • Hoe kunnen zorgorganisaties transformeren en het personeel ondersteunen gezien de toenemende druk en veranderingen? 

 • Hoe kunnen we de betrokkenheid van het personeel verhogen en tegelijkertijd de organisatorische uitdagingen aanpakken? 

 

Eenvoudige, maar krachtige visie

Onze visie bij Möbius op complexe vraagstukken binnen een zorgorganisatie is eenvoudig, maar krachtig: we willen organisaties helpen excelleren door middel van een holistische aanpak die niet alleen gebaseerd is op best practices, maar ook op maat is voor de unieke uitdagingen en doelen van elke zorgorganisatie. Een excellent resultaat is bovendien een mix tussen organisatiebrede optimalisaties en kleine verbeteringen bij iedereen (cultuur). 

 

Onze aanpak, grondig anders

We starten met een efficiënte, kritische en praktijkgerichte OPEX-benadering van uw dienst, afdeling of volledige organisatie. Vervolgens werken we een concreet plan van aanpak uit met werkbare verbetervoorstellen en bieden we expertisegedreven coaching aan om de organisatie schouder-aan-schouder met uw leidinggevende(n) en/of medewerkers tijdelijk te ondersteunen. Hierin worden de methodieken en tools vanuit ons model maximaal geïmplementeerd. 

Wat maakt onze aanpak anders?

 1. Allereerst is deze op maat. We begrijpen dat elke organisatie uniek is, met specifieke uitdagingen en kansen. Onze experts werken nauw samen met uw leidinggevende(n), medewerkers en teams om de processen te begrijpen en te optimaliseren in functie van uw specifieke behoeften. Geen one-size-fits-all oplossingen, alleen strategieën die echt passen binnen de organisatie.

 2. Daarnaast geloven we sterk in expertise. Onze consultants zijn doorwinterde professionals met diepgaande kennis van Operationele excellentie. Dit betekent dat we kijken naar de meer diepgaande oorzaken van inefficiëntie.

 3. Snelle resultaten zijn van essentieel belang. Onze aanpak is ontworpen om grondig en toch tijdig winsten te kunnen boeken. We begrijpen dat de aanpak van veranderingen niet tot morgen kunnen wachten en we werken efficiënt om resultaten te leveren die het verschil maken, zonder kostbare tijd te verspillen.